Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
 • Samlet elevtal juni 2014: 801 elever
 • Samlet elevtal juni 2013: 784 elever
 • Samlet elevtal juni 2012: 784 elever
 • Samlet elevtal juni 2011: 785 elever
 • Samlet elevtal juni 2010: 825 elever
 • Samlet elevtal juni 2009: 840 elever
   
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Skolens elevtal

   

Antal lærere
 
Opgørelse over antallet af lærere: juni 63 lærerer
 
Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes på skolens hjemmeside under skolens personale.
 
 
 

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 • Samlet elevtal pr. 01-10-2014:  ?
 • Samlet elevtal pr. 02-02-2015:  837 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 • Samlet elevtal pr. 01-10-2014:  ?
 • Samlet elevtal pr. 02-02-2015:  837 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal