Samværsregler på Skelgårdsskolen

– Vis hensyn overfor mennesker og ting –

Alle skolens elever

Eleverne på Skelgårdsskolen er ude i frikvartererne.

Hvis der er en havedør i dit klasselokale, må du være i grønnegården udenfor lokalet. Reglerne i hver grønnegård bestemmes af klasserne.

På regnvejrsdage eller ved særlige lejligheder kan din lærer beslutte, at du må være inde i klasselokalet. En lærer vil holde opsyn.

Du parkerer din cykel, løbehjul eller knallert i cykelskurene bag gymnastiksalene. Husk at trække din cykel ind fra vejen.

I timerne skal mobilen være slukket, med mindre den skal bruges som en del af undervisningen og din lærer dermed har givet tilladelse til det. I særlige tilfælde kan lærerne i en klasse beslutte, som et pædagogisk tiltag, at alle elever afleverer deres mobiltelefoner i skoletiden. Dette skal der informeres om med begrundelse til klassens forældre, inden tiltaget går i gang.

Husk at rydde op efter dig selv. Vi kan godt lide, at her ser pænt ud.

Særligt for indskoling

I indskolingen taler eleverne ikke i mobiltelefon i frikvartererne, med mindre de har aftalt med en lærer, at de må give en kort besked. Mobilen må hverken bruges til at filme, tage billeder eller optage lyd med.

0-2.klasse skal være i den lille gård. Her kan du løbe og lege. På asfalten, hvor der ikke er legeplads, må du spille bold – bare det er bløde bolde (plastic).

Om vinteren, når kontoret har givet lov, må du kaste med sne i den ene ende af skolegården. I den anden ende kan du blive fri for at få snebolde i nakken.

3.klasse skal være i den store gård og i grønnegårdene i alle frikvarterer. Se på oversigtskortet, hvor du og din klasse må kaste med sne om vinteren.

Vedtaget i skolebestyrelsen 15. januar 2014.