Skelgårdsskolen d. 15. november 2012

Tillæg til samværsreglerne: brug af løbehjul på SkelgårdsskolenMange af vores elever er glade for at løbe på løbehjul til skole frem for at gå eller cykle, og siden sommerferien har denne transportform kun taget til i popularitet.


Og det kan ses, når man færdes på skolen: der er børn, der kører rundt i lille gård på deres løbehjul – også på den nye legeplads –, og der er fyldt godt op på gangarealer og i klasselokalerne med de mange parkerede løbehjul.


Vi har derfor besluttet, at løbehjul pr. 1.12 sidestilles med det andet populære transportmiddel, cyklen. Det betyder, at:Vi henstiller til, at børnene begynder at bruge cykelskurene efterhånden, som de får lås på deres løbehjul og senest fra 1. december.


Enkelte børn kommer på rulleskøjter i skole, og her går det fint med at skifte til sko, når børnene kommer til skoles indgang – for også her gælder det, at man ikke ”ruller” indendørs.Ovenstående er drøftet og vedtaget i skolebestyrelsen tirsdag d. 6. november 2012.Med venlig hilsen


Anette Bekker Kjærgård