Samværsregler på Skelgårdsskolen

– Vis hensyn overfor mennesker og ting –

Alle skolens elever

Eleverne på Skelgårdsskolen er ude i frikvartererne.

Hvis der er en havedør i dit klasselokale, må du være i grønnegården udenfor lokalet. Reglerne i hver grønnegård bestemmes af klasserne.

På regnvejrsdage eller ved særlige lejligheder kan din lærer beslutte, at du må være inde i klasselokalet. En lærer vil holde opsyn.

Du parkerer din cykel, løbehjul eller knallert i cykelskurene bag gymnastiksalene. Husk at trække din cykel ind fra vejen.

I timerne skal mobilen være slukket, med mindre den skal bruges som en del af undervisningen, og din lærer dermed har givet tilladelse til det. I særlige tilfælde kan lærerne i en klasse beslutte, som et pædagogisk tiltag, at alle elever afleverer deres mobiltelefoner i skoletiden. Dette skal der informeres om med begrundelse til klassens forældre, inden tiltaget går i gang.

Husk at rydde op efter dig selv. Vi kan godt lide, at her ser pænt ud.

Særligt for mellemtrin og udskoling

Du må anvende din mobil i frikvartererne. Mobilen må hverken bruges til at filme, tage billeder eller optage lyd med.

Du må være i den store gård. Boldspil foregår i områderne mellem gymnastiksalene og mellem gymnastiksalene, tumlesalen og festsalen. Her må du spille med en let plasticbold. Vis hensyn overfor folk, der skal igennem området.

På boldbanen kan du spille fodbold med læderbolde. Du må bruge basketbanen og multibanen efter skolens skema for fordeling mellem klasserne.

Om vinteren, når kontoret har givet lov, må du kaste med sne på fodboldbanen. Se på oversigtskortet, hvor du og din klasse må kaste med sne.

I skolegården kan du være i fred for snebolde. 2

Særligt for udskolingen

Når der er åbent og tilsyn, må du være i festsalen, hvor du kan sidde og snakke og spille spil.

Du kan søge om udgangstilladelse fra skolen i frikvarterer og mellemtimer.