Retningslinjer for
 
FORÆLDREINTRA
Skelgårdsskolen
 
 
Retningslinjerne tager udgangspunkt i HSUs retningslinjer for brug af ForældreIntra.
Samarbejdsudvalget ved Skelgårdsskolen har lavet følgende lokale tilføjelser.
 
Forældrene kan dog som minimum forvente, at følgende kan læses på ForældreIntra.
Udover dette kan lærerteamet vælge at benytte
  1. Dokumentarkiv
  2. Forsidebillede
  3. Ugeplaner
  4. Tilmelding
  5. Klassens fotoalbum
  6. Debatforum
  7. Klassens egne produkter
  8. Elevplaner
Skolens administration sørger for at information om brugen af ForældreIntra er tilgængelig på Skoleportalen.
 
Vedtaget på SU-møde den 20.11. 2009
 
Annette Bekker Kjærgård                                              Lars P. Plsen
Formand                                                                        Næstformand