Anbefalinger fra skolebestyrelsen vedrørende brug af ForældreIntra:
 
Skolebestyrelsen glæder sig over, at megen kommunikation er blevet nemmere mellem skolen og hjemmet samt forældrene imellem. Skolebestyrelsen håber, at ForældreIntra må blive
brugt i en positiv og anerkendende tone.
 
De kommunale retningslinjer for brug af ForældreIntra kan findes her (link)
 
Skelgårdsskolen d. 10. februar 2011