Skelgårdsskolens værdier

På Skelgårdsskolen har vi gennem dialog mellem elever, forældre og personale fundet frem til fælles værdier for skolen. Værdierne sætter rammen for det fælles grundlag, vi skal være sammen om på skolen. Værdierne skal være fundamentet og drivkraften, som skal bidrage til at gøre Skelgårdsskolen til en god skole for både børn, forældre og personale.

Skelgårdsskolens værdier

Skelgårdsskolen - vores skole

Læsehandleplaner

Politisk vedtaget handleplaner

I Tårnby kommune er der vedtaget handleplaner for læsning, naturfag samt dansk som andetsprog (DSA).

 

Oversigt over test og prøver på Skelgårdsskolen - skoleåret 2017/18

Nedenstående oversigt viser hvilke test og prøver, der bliver taget på Skelgårdsskolens elever i skoleåret 2016/17. De enkelte prøver tages af skolens lærere eller faglige vejledere, som følger op på resultaterne og meddeler forældrene resultatet. På udvalgte årgange afholdes der klassekonferencer med ledelsens deltagelse.

Nationale test 17/18

Skelgårdsskolens vejledere