Indskrivning til 0.klasse 2019/20

Information om skoleindskrivning til 0.klasse skoleåret 2019-20

Indskrivning af børn til 0. klasse sker ved digital indskrivning på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk.

 • Digital indskrivning skal foretages i uge 45-46.

 • Du skal bruge Nem-id for at kunne indskrive dit barn digitalt.

  Generelt om indskrivning og optagelseskriterier kan ses på kommunens hjemmeside

  Spørgsmål vedrørende indskrivning kan rettes til skolens kontor mandag til fredag i åbningstiden.

  Hvis du har besluttet, at dit barn skal indskrives på privatskole, skal dette også registreres via henvisning til den digitale indskrivning.

  Der afholdes informationsmøde på Skelgårdsskolen tirsdag d. 14. november kl. 17.15 - 18:45 i Festsalen.

  Udsættelse af skolestart

  Der kan ansøges om 1 års udsættelse af undervisningspligten. Ansøgningen skal være begrundet i barnets udvikling. Ansøgning sker via den digitale indskrivning, men skema til udfyldelse udleveres fra barnets børnehave

  Er der behov for rådgivning vedr. ansøgning om skoleudsættelse, hjælper personalet i børnehaven med rådgivning om dette. Det er også i børnehaven, at ansøgningsskema om skoleudsættelse udleveres - den skal efterfølgende sendes til Børne- og Kulturforvaltningen. Selvom du søger skoleudsættelse for dit barn og får udleveret skema fra børnehaven, skal skoleudsættelsen samtidig også søges via digital indskrivning på Tårnby Kommunes hjemmeside i forbindelse med digital indskrivning.

  Opskrivning til fritidsinstitution

  Børn, der går i børnehave i kommunen, bliver automatisk tilbudt en SFO-plads.

  Skolevalg

  Tårnby Kommune er geografisk opdelt i 7 skoledistrikter. Optagelse finder normalt sted på distriktsskolen. Du finder skoledistrikterne her

  Ønske om optagelse på anden skole end distriktsskolen

  Hvis forældrene ønsker det, kan barnet optages på anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den ønskede skole. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage flere elever fra andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever pr. klasse på det relevante klassetrin.

  Hvis skolen modtager flere ønsker om optagelse af elever fra andre skoledistrikter end skolen har plads til, optages først børn fra familier, der allerede har børn indskrevet på den ønskede skole og herefter de børn, der bor nærmest ved den ønskede skole.

  Fraskilte forældre med bopæl i Tårnby Kommune, der har aftalt at dele forældremyndigheden, kan selv vælge hvil­ken af de 2 distriktsskoler, der skal være gældende som barnets distriktsskole. Det er en forudsætning, at barnet op­hol­der sig lige meget hos hver af forældrene, og at der kan forelægges dokumentation for aftale om fælles for­æl­dre­myndighed.